Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 24

tel. 33 844 76 00 wew. 121

11 Października 2019

Przypominamy zadady ważności głosowania.

Szanowni Państwo,

przypominamy zasady ważności głosowania. Zagłosować można w formie:
1) elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza na stronie www.budzetobywatelski.kety.pl;
2) papierowej - poprzez dostarczenie karty do głosowania do Urzędu Gminy Kęty (urna do głosowania znajduje się przy dzienniku podawczym, parter budynku) oraz innych zorganizowanych na terenie gminy punktów konsultacyjnych lub przekazanie karty drogą pocztową na adres siedziby Urzędu Gminy Kęty, pod warunkiem, iż wpłynie ona do Urzędu przed upływem terminu wyznaczonego na okres głosowania (tj. do 19 października).

W przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca, jako ważny zostanie uznany głos, który jako pierwszy został zarejestrowany w systemie.
Głos uznaje się za ważny, jeśli:

1) został oddany przez mieszkańca Gminy Kęty;
2) został oddany w terminie określonym w harmonogramie (tj. do 19 października);
3) na karcie do głosowania wybrano jeden projekt w ramach jednostki pomocniczej, w której mieszkaniec głosujący zamieszkuje;

Głosowanie trwa do 19 października (w godzinach pracy jednostek).
  Ze względu na dobro środowiska prosimy o głosowanie w formie elektronicznej: Głosowanie 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:
sekretarz@kety.pl lub (33) 844-76-00 wew. 121.

Skany zadań

Karta do głosowania w formacie docx

Karta do głosowania w formacie pdf

Zgoda opiekuna prawnego docx

Zgoda opiekuna prawnego pdf

Wykaz punktów do głosowania w wersji papierowej