Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 24

tel. 33 844 76 00 wew. 121

25 Października 2019

Oficjalne wyniki głosowania.

SZANOWNI PAŃSTWO,

PODAJEMY OFICJALNE WYNIKI GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W GŁOSOWANIU.

(zwycięskie zadania zostały wyszczególnione pogrubioną czcionką)

Szczegóły dostępne są w załączniku poniżej:

WYNIKI BO 2020

21 Października 2019

Komunikat.

Szanowni Państwo,
informujemy, że rozpoczyna się etap wprowadzania i weryfikacji głosów oddanych na kartach w wersji papierowej.
Po wprowadzeniu wszystkich głosów poinformujemy Państwa o oficjalnych wynikach głosowania.
Dziękujemy.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem sekretarz@kety.pl lub pod numerem telefonu (33) 844-76-00 wew. 121.

18 Października 2019

Ostatnie godziny na oddanie głosu.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do głosowania internetowego (wspólnie dbajmy o środowisko), które zakończy się już jutro, 19 października, o godzinie 24.00. (głosować można poprzez zakładkę Głosowanie). 
Głosowanie na kartach w wersji papierowej, w punktach do głosowania odbywa się w godzinach pracy jednostek, czyli w przypadku szkół na terenie gminy oraz Urzędu Gminy do 18 października,
natomiast w Domu Kultury (do 19 października do godziny 24.00) oraz w OSiR (do 19 października do godziny 22.00).

W razie pytań prosimy o kontakt:
sekretarz@kety.pl lub (33) 844-76-00 wew. 121.

Serdecznie zapraszamy.

Skany zadań

Karta do głosowania w formacie docx

Karta do głosowania w formacie pdf

Zgoda opiekuna prawnego docx

Zgoda opiekuna prawnego pdf

Wykaz punktów do głosowania w wersji papierowej

16 Października 2019

Zagłosuj przez internet, oszczędzaj środowisko.

Szanowni Państwo,

ze względu na dobro środowiska zachęcamy do głosowania internetowego

Głosowanie internetowe zakończy się w dniu 19 października o godzinie 24.00.(głosować można poprzez zakładkę Głosowanie). 
Głosowanie na kartach w wersji papierowej, w punktach do głosowania odbywa się w godzinach pracy jednostek, czyli w przypadku szkół na terenie gminy oraz Urzędu Gminy do 18 października, natomiast w Domu Kultury oraz w OSiR do 19 października).

W razie pytań prosimy o kontakt:
sekretarz@kety.pl lub (33) 844-76-00 wew. 121.

Serdecznie zapraszamy.

Skany zadań

Karta do głosowania w formacie docx

Karta do głosowania w formacie pdf

Zgoda opiekuna prawnego docx

Zgoda opiekuna prawnego pdf

Wykaz punktów do głosowania w wersji papierowej

15 Października 2019

Ostatnie dni na oddanie głosu.

Szanowni Państwo,

informujemy, że głosowanie elektroniczne na zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 zakończy się w dniu 19 października o godzinie 24.00.
(głosować można poprzez zakładkę Głosowanie).  Głosowanie na kartach w wersji papierowej, w punktach do głosowania odbywa się w godzinach pracy jednostek, czyli w przypadku szkół na terenie gminy oraz Urzędu Gminy do 18 października, natomiast w Domu Kultury oraz w OSiR do 19 października).

W razie pytań prosimy o kontakt:
sekretarz@kety.pl lub (33) 844-76-00 wew. 121.

Serdecznie zapraszamy.

Skany zadań

Karta do głosowania w formacie docx

Karta do głosowania w formacie pdf

Zgoda opiekuna prawnego docx

Zgoda opiekuna prawnego pdf

Wykaz punktów do głosowania w wersji papierowej

11 Października 2019

Przypominamy zadady ważności głosowania.

Szanowni Państwo,

przypominamy zasady ważności głosowania. Zagłosować można w formie:
1) elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza na stronie www.budzetobywatelski.kety.pl;
2) papierowej - poprzez dostarczenie karty do głosowania do Urzędu Gminy Kęty (urna do głosowania znajduje się przy dzienniku podawczym, parter budynku) oraz innych zorganizowanych na terenie gminy punktów konsultacyjnych lub przekazanie karty drogą pocztową na adres siedziby Urzędu Gminy Kęty, pod warunkiem, iż wpłynie ona do Urzędu przed upływem terminu wyznaczonego na okres głosowania (tj. do 19 października).

W przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca, jako ważny zostanie uznany głos, który jako pierwszy został zarejestrowany w systemie.
Głos uznaje się za ważny, jeśli:

1) został oddany przez mieszkańca Gminy Kęty;
2) został oddany w terminie określonym w harmonogramie (tj. do 19 października);
3) na karcie do głosowania wybrano jeden projekt w ramach jednostki pomocniczej, w której mieszkaniec głosujący zamieszkuje;

Głosowanie trwa do 19 października (w godzinach pracy jednostek).
  Ze względu na dobro środowiska prosimy o głosowanie w formie elektronicznej: Głosowanie 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:
sekretarz@kety.pl lub (33) 844-76-00 wew. 121.

Skany zadań

Karta do głosowania w formacie docx

Karta do głosowania w formacie pdf

Zgoda opiekuna prawnego docx

Zgoda opiekuna prawnego pdf

Wykaz punktów do głosowania w wersji papierowej

05 Października 2019

Głosowanie rozpoczęte

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rozpoczęło się głosowanie na zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020,

które potrwa do 19 października.
Głosować można elektronicznie poprzez zakładkę Głosowanie oraz na kartach w wersji papierowej w następujących punktach do głosowania.

W razie pytań prosimy o kontakt:
sekretarz@kety.pl lub (33) 844-76-00 wew. 121.

Serdecznie zapraszamy.

Skany zadań

Karta do głosowania w formacie docx

Karta do głosowania w formacie pdf

Zgoda opiekuna prawnego docx

Zgoda opiekuna prawnego pdf

Wykaz punktów do głosowania w wersji papierowej

02 Października 2019

Głosowanie od 5 października.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż głosowanie na zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok rozpocznie się 5 października. 
Głosować można elektronicznie poprzez zakładkę Głosowanie oraz na kartach w wersji papierowej w punktach do głosowania. Głosowanie zakończy się w dniu 19 października.

Serdecznie zapraszamy.

Skany zadań

Karta do głosowania w formacie docx

Karta do głosowania w formacie pdf

Zgoda opiekuna prawnego docx

Zgoda opiekuna prawnego pdf

Wykaz punktów do głosowania w wersji papierowej

16 Września 2019

Lista zadań BO 2020.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zakończyła się analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych
w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok dokonana  przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kęty. Uchwałę o poddawaniu pod głosowanie propozycji zadań złożonych przez mieszkańców podjął Gminny Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego,
którego główną rolą jest sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu w ramach BO.

Ponadto informujemy, że jedno spośród zgłoszonych zadań zostało wycofane przez autorów zadania.
Głosowanie odbędzie się w terminie od 5 do 19 października.

lista zadań BO 2020

Gminny Zespół ds. konsultacji BO

Uchwała Nr 1 BO 2020

Protokół Gminnego Zespołu ds. konsultacji BO

Punkty do głosowania w wersji papierowej

16 Lipca 2019

Złożono 30 propozycji zadań.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok
zostało złożonych 30 formularzy propozycji zadań
do realizacji w dzielnicach i sołectwach:

 • Dzielnica Nowe Miasto - 4,
 • Dzielnica Stare Miasto - 7,
 • Dzielnica Podlesie -3,
 • Sołectwo Bielany – 1,
 • Sołectwo Bulowice – 4,
 • Sołectwo Łęki – 2
 • Sołectwo Malec – 2,
 • Sołectwo Nowa Wieś – 4,
 • Sołectwo Witkowice – 3.
 • Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom,
  którzy przygotowali propozycje zadań.

  Informujemy, że w chwili obecnej trwa analiza możliwości realizacji zadań.

  DZIĘKUJEMY.